AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
Autoritza a conduir:
Motocicletes de qualsevol potencia.
Amb 21 anys, autoritza a conduir tricicles de motor de mes de 15 KW.

Edat mínima:
20 anys.
Sol es podrà expedir als conductors que tinguin una antiguitat de 2 anys amb el permís A2.

Proves a realitzar
Curs presencial de 9 h de duració, sense examen.
3 H teòriques + 6 h pràctiques (4 h circuit tancat i 2 h circulació en vies obertes al trànsit)

descarregat