AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
Autoritza a conduir:
Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.

Edat mínima:
15 anys.

Proves a realitzar:
Examen teòric.
Realització prova de circuit tancat.