AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
AUTOESCOLA ILERDA Educació Lleida Lleida
Autoritza a conduir
Vehícles especials agrícoles que no superin els 45 km/h.
Si tens el permís B, no et cal obtenir aquest permís.

Edat mínima
16 anys.

Proves a realitzar
Un examen teòric
Un examen de circuit tancat al trànsit.